Terma & Syarat

Selamat Datang ke Gritz Essential Oils!

Terma & Syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang untuk penggunaan Laman web Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd, yang terletak di https://gritz.my/

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap anda menerima semua Terma & Syarat ini. Dilarang terus menggunakan Gritz Essential Oils jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua Terma & Syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah atau terminologi berikut digunakan untuk Terma & Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi Terma & Syarat Syarikat. “Syarikat”, “Diri Kita”, “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Pihak” atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Klien dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk pada undang-undang Netherlands. Sebarang penggunaan terminologi di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Cookies

Kami menggunakan penggunaan Cookies. Dengan mengakses Gritz Essential Oils, anda bersetuju untuk menggunakan cookies sesuai dengan Polisi Privasi Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd.

Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan cookies untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Cookies digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan cookies.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Gritz Essential Oils. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari Gritz Essential Oils untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada syarat yang ditetapkan dalam Terma & Syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan dari Gritz Essential Oils
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Gritz Essential Oils
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari Gritz Essential Oils
 • Sebarkan semula kandungan dari Gritz Essential Oils

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini.

Sebahagian dari laman web ini memberi peluang kepada pengguna untuk pos dan bertukar pendapat serta maklumat tertentu di laman web. Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd tidak akan menyaring, menyunting, menerbit atau menyemak sebarang ulasan sebelum mereka masuk di laman web kami. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd, ejen dan / atau sekutunya. Sebarang komen perlu menggambarkan pandangan dan pendapat mereka selari dengan posting mereka. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan komen mereka di laman web ini.

Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd berhak untuk memantau semua komen dan memadamkan semua komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma & Syarat Syarikat ini.

 

 

Jaminan yang mewakili diri anda:

 • Anda dibenarkan untuk menghantar komen di laman web kami dan diberi lessen serta persetujuan yang diperlukan untuk melakukannya;
 • Komen tersebut tidak harus mempunyai unsur untuk menyerang hak harta intelek, termasuk hak cipta terpelihara, paten atau cap dagangan dari pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak sah yang merupakan pencerobohan privasi dan bertujuan untuk menjatuhkan Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd.
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau sebarang tujuan untuk aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberi kebenaran kepada Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd suatu lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyunting dan memberi kebenaran kepada orang lain juga untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting mana-mana komen anda dalam mana-mana dan semua bentuk, format atau media.

Pautan ke Konten

Organisasi berikut mungkin membuat pautan ke laman web kami tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi liputan;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh membuat pautan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka membuat pautan ke laman web perniagaan syarikat lain; dan
 • Sistem pengakreditasi perniagaan kecuali ‘non-profit’ organisasi, pusat membeli-belah, badan amal, badan-badan kebajikan yang mungkin tidak membuat pautan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh membuat pautan ke laman utama kami, untuk penerbitan atau maklumat ke laman web lain selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiarkan penajaan, sokongan atau menghubungkan pihak ketiga dan / atau produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkannya.

Kami mungkin mempertimbangkan dan menyetujui permintaan pautan lain dari pelbagai organisasi seperti berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang biasa dikenali;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • firma perakaunan, undang-undang dan perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permohonan pautan dari organisasi berikut jika kami buat keputusan untuk: (a) pautan itu membuatkan kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau memberi akreditasi kepada perniagaan kami; (b) organisasi tersebut mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) manfaat bagi kami dari hyperlink yang tiada memberi pampasan kepada Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

 

Organisasi-organisasi ini mungkin terpaut ke laman utama kami selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiarkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkannya.

Sekiranya anda salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan terlebih dahulu kepada kami dengan menghantar e-mel ke Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat untukk dihubungi serta URL laman web anda, senarai URL yang ingin anda pautkan ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang ingin anda pautkan. Tunggu 2-3 minggu untuk maklumbalas kami.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dihubungkan dengan kami; atau
 • Dengan menggunakan keterangan lain dari laman web kami yang dihubungkan dengan itu masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

Penggunaan logo Gritz Aromatherapy Holdings Sdn Bhd atau karya seni lain akan dibenarkan selagi ia tidak ada menghubungkan perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa persetujuan dan kebenaran bertulis dari kami terlebih dahulu, anda dilarang untuk membuat bingkai di sekitar Laman Web kami dengan cara apa sekali pun bagi tujuan mengubah visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Konten

Kami tidak akan bertanggungjawab atas konten yang muncul di Laman Web anda. Dengan ini anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan timbul di Laman Web anda. Tidak ada pautan yang boleh muncul di laman web mana pun yang mungkin ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, atau menganjurkan atau pelanggaran lain terhadap hak pihak ketiga.

Privasi Anda

Sila baca Polisi Privasi

Hak Pelihara

Kami berhak untuk minta anda memadam atau menamatkan semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Dengan ini, atas permintaan kami, anda bersetuju untuk segera hapuskan semua pautan ke Laman Web kami dengan segera. Kami juga berhak untuk mematuhi Terma dan Syarat ini dan yang berkaitan dengan polisi ini pada bila-bila masa. Dengan terus menerus membuat pautan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti Terma dan Syarat pautan ini.

Penyingkiran pautan dari laman web kami

Sekiranya anda menjumpai pautan di Laman Web kami yang menyinggung hati anda atas sebab apa sekali pun, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan anda untuk membuang pautan tersebut tetapi kami tidak berkewajiban untuk atau membalas anda secara langsung.

Kami tidak pasti bahawa maklumat di laman web kami ini betul, kami tidak menjamin bahawa ianya lengkap atau tepat; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web atau bahan-bahan di dalam laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Selagi dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua pernyataan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda atas kematian atau kecederaan diri;
 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda untuk penipuan atau penyalahgunaan maklumat palsu;
 • hadkan apa-apa liabiliti kami atau anda dengan cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; atau
 • kecualikan mana-mana tanggungjawab kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berlaku.

Batasan dan larangan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengatur semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam penyiksaan dan pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun.

Are You Having Such Problems?

If yes, please click on the problems you having and find out how you can solve.

Need Help? Chat with us!